Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Plaats Broek op Langedijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 april 1870
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Werkzaam te zijn a. tot ondersteuning der hoofdvereeniging door geldelijke bijdragen; b. tot oprichting van één of meer bijzondere Christelijke scholen uitgaande van de beginselen der Vereeniging; c. tot opwekking van algemeene samenwerking omtrent al wat tot de plaatselijke en algemeene belangen van Gereformeerd schoolonderwijs behoort.

Staatscourant

21-05-1870

Goossens van Eyndhove nr. 909