Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia"

Naam Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 april 1898
Koninklijk Besluit nr. 95
Oprichtingsdatum 04 mei 1890
Doelstelling

Het beoefenen der tooneelkunst en uiterlijke welsprekendheid.

Staatscourant

01/02-05-1898