Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Evangelisatie "Uw Koningrijk kome"

Naam Evangelisatie "Uw Koningrijk kome"
Plaats Anna Paulowna
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 mei 1898
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 1 augustus 1897
Doelstelling

Het Evangelie der gemeente te brengen door Schriftuitlegging, godsdienstonderwijs, huisbezoek, verspreiding van de Heilige Schrift en van andere lectuur en daardoor mee te arbeiden aan den bloei der Ned. Hervormde Kerk, tot welke zij en haar leden behooren.

Staatscourant

09-06-1898