Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Vriendenclub"

Naam Vereeniging "Vriendenclub"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 februari 1875
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De toneelspeelkunst te beoefenen en alles te verrichten wat dienstig kan geacht worden tot ontwikkeling van verstand en goede zeden.

Staatscourant

27-04-1875, 04-06-1879

Goossens van Eyndhove nr. 239