Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk"

Naam Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 februari 1888
Koninklijk Besluit nr. 81
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om zich nationaal uit te breiden en langs wettelijke en overredende weg elkander te veredelen en te verbroederen, ook tevens nuttige lessen te houden tot verbetering van het vak.

Staatscourant

10-04-1888

Goossens van Eyndhove nr. 525