Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen"

Naam Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 mei 1884
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum
Doelstelling

In Nederland de belangstelling te wekken en te onderhouden voor den arbeid van het Rijnsche Zending Genootschap, voornamelijk in de Nederlandsche Oost- en West-Indische Bezittingen en daarvoor gelden in te zamelen.

Staatscourant

11-07-1884, 10-01-1902

Goossens van Eyndhove nr. 397