Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten

Naam Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 maart 1887
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om - zoowel door theoretisch en practisch onderzoek voor de maal-industrie gewichtige vraagstukken als door alle andere geoorloofde middelen - de gemeenschappelijke belangen te bevorderen der meelfabrikanten in Nederland.

Staatscourant

29-05-1887

Goossens van Eyndhove nr. 490