Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Haarlemmermeer der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Haarlemmermeer der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 april 1892
Koninklijk Besluit nr. 25
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Overeenkomstig het doel van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis", Koninklijk besluit van 3 Juni 1876: Samenwerking tot het afweren en beteugelen van besmettelijke ziekten, tot het verleenen van hulp bij epidemieën en gewone ziekte-gevallen, en tot het helpen bevorderen der algemeene gezondheidsbelangen.

Staatscourant

13-05-1892

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 255-R
Opmerkingen

In de Staatscourant staat het KB abusievelijk gedateerd op 11 juli 1892; het is in werkelijkheid van 11 april 1892. NA, Justitie/Verenigingenregister, inv.nr. 255-R.