Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Sassenheim en omstreken van den Nederlandschen Roomch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willibrordus

Naam Afdeeling Sassenheim en omstreken van den Nederlandschen Roomch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willibrordus
Plaats Sassenheim
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 september 1903
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 09 maart 1902
Doelstelling

Harer leden in den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

07-10-1903