Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Bestuurdersbond

Naam Amsterdamsche Bestuurdersbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 september 1903
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum 01 januari 1900
Doelstelling

a. de verschillende te Amsterdam gevestigde vak-, politieke, coöperatieve en algemeene arbeidersvereenigingen met elkander in verbinding te brengen en te houden tot het voeren van propaganda en agitatie op elk gebied der arbeidersbeweging;

b. het oprichten of helpen oprichten van vereenigingen in die vakken waarin geen organisatie bestaat, of welker organisatie onvoldoende is;

c. het inzamelen van statistische en andere gegevens betreffende het leven, het bedrijf en de organisatie der arbeiders, de locale toestanden van allerlei aard en het gebruik maken daarvan waar, hoe en wanneer zulks noodig zal worden geoordeeld;

d. het onderhouden van betrekkingen met in andere plaatsen gevestigde bestuurdersbonden of soortgelijke lichamen en, zoo mogelijk, het vormen van een blijvend verband met dezulke;

e. het houden van een bureau voor arbeidersrecht.

Staatscourant

06-10-1903