Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Vriendschap en Vermaak"

Naam Vereeniging "Vriendschap en Vermaak"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 november 1875
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum 23 juni 1873
Doelstelling

Om door middel van tooneelvoorstellingen en soirées hare leden genoegelijke avonden te verschaffen, en weldadigheid te bevorderen.

Staatscourant

03-02-1876, 01-12-1898

Goossens van Eyndhove nr. 246
Opmerkingen

De oprichtingsdatum wordt genoemd in de statuten van 1898.