Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht"

Naam Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 september 1903
Koninklijk Besluit nr. 51
Oprichtingsdatum 07 februari 1901
Doelstelling

Hare leden na gedane arbeid eene gepaste uitspanning te bezorgen, de onderlinge vriendschap te bevorderen, en zich in de tooneelspeelkunst te oefenen.

Staatscourant

01-10-1903