Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling "Weesp" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel)

Naam Afdeeling "Weesp" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel)
Plaats Weesp
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 juli 1899
Koninklijk Besluit nr. 57
Oprichtingsdatum 03 juli 1899
Doelstelling

De bevordering van de belangen der maatschappij in haar geheel en der werklieden in het bijzonder.

Staatscourant

28-07-1899