Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Algemeene Arbeidersvereeniging "Op hoop van Zegen"

Naam Algemeene Arbeidersvereeniging "Op hoop van Zegen"
Plaats Brummen
Provincie Gelderland
Datum van erkenning 6 november 1874
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Alles aangrijpen, wat tot heil van den werkman bevorderlijk kan zijn, als ook eendracht en verbroedering aan te kweeken en te bevorderen.

Staatscourant

09-04-1875, 07-12-1899

Goossens van Eyndhove nr. 917