Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Trein 8.28 H. IJ. S. M.

Naam Trein 8.28 H. IJ. S. M.
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 01 oktober 1903
Doelstelling

Kinderen van mingegoeden, die tot herstel of tot versterking hunner gezondheid eenigen tijd naar buiten zouden moeten, onder haar toezicht daartoe - voor zooverre mogelijk - in staat te stellen.

Staatscourant

19-12-1903