Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van landbouwers te Velsen

Naam Vereeniging van landbouwers te Velsen
Plaats Velsen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 82
Oprichtingsdatum 01 januari 1903
Doelstelling

Het behartigen van de belangen van den landbouw en veeteelt in het algemeen en te dien opzichte, van hare leden in het bijzonder.

Staatscourant

17-12-1903