Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente"

Naam Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 augustus 1873
Koninklijk Besluit nr. 53
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om behoeftige ouder- of vaderlooze weezen en oude lieden der Portugeesch-Israëlitische Gemeente, die niet in een Gesticht zijn opgenomen, gedurende den winter en wel in het midden der maand November tot het Israëlitische Paaschfeest in een verwarmd lokaal van brood met boter en koffie te voorzien dagelijks des voormiddags, uitgezonderd Zaturdag.

Staatscourant

03-10-1873, 08-05-1903

Goossens van Eyndhove nr. 206