Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Patronaatscommissie

Naam Patronaatscommissie
Plaats Voorburg
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 8 december 1903
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum 20 september 1903
Doelstelling

In overleg met de ouders, de godsdienstige, zedelijke en maatschappelijke vorming te bevorderen van de Roomsch-Katholieke jongelingen der parochie.

Staatscourant

30-12-1903