Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zaanlandsche slagersvereeniging

Naam Zaanlandsche slagersvereeniging
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 15 november 1898
Doelstelling

De vakbelangen harer leden te bevorderen.

Staatscourant

25/26/27/28-12-1903