Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Smeden- en koperslagersvereeniging "Nut door vriendschap"

Naam Smeden- en koperslagersvereeniging "Nut door vriendschap"
Plaats Leiden
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 28 november 1903
Koninklijk Besluit nr. 49
Oprichtingsdatum 10 februari 1872
Doelstelling

a. de kameraadschap te bevorderen en hare leden genoegelijke ontspanning te verschaffen;

b. den leden bij ziekte te steunen, of bij overlijden eene uitkeering te verstrekken aan eventueel na te laten betrekkingen.

Staatscourant

25/26/27/28-12-1903