Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam

Naam Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 2 juni 1881
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het nemen van maatregelen strekkende tot het doen houden eener Koloniale- en Algemeene Uitvoerhandel-Tentoonstelling te Amsterdam in 1883 of 1884.

Staatscourant

20-08-1881

Goossens van Eyndhove nr. 342