Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van smeden-patroons in Nederland

Naam Bond van smeden-patroons in Nederland
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 december 1903
Koninklijk Besluit nr. 50
Oprichtingsdatum 15 juli 1903
Doelstelling

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen der leden in den ruimsten zin des woords, door het bespreken daarvan in vergaderingen en het optreden daarvoor langs wettigen weg, waar en wanneer dit wenschelijk zal blijken.

Staatscourant

31-12-1903