Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling 's Gravenhage, Rotterdam en omstreken van den algemeenen molenaarsbond

Naam Afdeeling 's Gravenhage, Rotterdam en omstreken van den algemeenen molenaarsbond
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Datum van erkenning 24 juni 1899
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 09 mei 1898
Doelstelling

De belanghebbende koren-, schors- en pelmolenaars en beheerders van meelfabrikanten bijeen te brengen, ten einde hunne gemeenschappelijke belangen te behartigen.

Staatscourant

08-07-1899