Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland"

Naam Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 juni 1886
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen der gymnastiek, zoowel theoretisch als praktisch, te bevorderen.

Staatscourant

14-07-1886

Goossens van Eyndhove nr. 1613