Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Smeden-Vereeniging

Naam Nederlandsche Smeden-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 september 1887
Koninklijk Besluit nr. 2
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De algemeene belangen der ijzerindustrie te bevorderen, ook door handelsoperatiën aan te knoopen met binnen- en buitenlandsche handelshuizen.

Staatscourant

15-11-1887

Goossens van Eyndhove nr. 507