Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds"

Naam Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 februari 1873
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het stichten en instandhouden van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, die in eenige betrekking, zooals onderwijzeres, jufvrouw van gezelschap, verpleegster en dergelijken zijn werkzaam geweest en op den leeftijd van minstens 55 jaar, ten gevolge van omstandigheden buiten hare schuld, voor zoodanige betrekking niet meer in aanmerking kunnen komen.

Staatscourant

14-03-1873, 17-03-1886, 04-09-1901

Goossens van Eyndhove nr. 196