Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen

Naam Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 11 november 1877
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Aan ouders, die ter voorziening in het onderhoud van hun huishouden verpligt zijn den geheelen dag of een gedeelte van dien buiten 's huis werkzaam te zijn, de gelegenheid te geven om aan hunne jeugdige kinderen eene liefderijke behandeling, eene gezonde verblijfplaats, goede voeding en zoo mogelijk verpleging bij ziekte te verschaffen.

Staatscourant

15-01-1878

Goossens van Eyndhove nr. 1082