Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkliedenvereeniging "Wees getrouw"

Naam Werkliedenvereeniging "Wees getrouw"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 juni 1899
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 19 maart 1899
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweken en hunne stoffelijke en zedelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

22-06-1899