Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling "Nieuw-Buinen" der Nationale Christen Geheel-onthouders-vereeniging gevestigd te Den Haag

Naam Afdeeling "Nieuw-Buinen" der Nationale Christen Geheel-onthouders-vereeniging gevestigd te Den Haag
Plaats Nieuw-Buinen
Provincie Drenthe
Datum van erkenning 27 juli 1896
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Geheel in overeenstemming met den inhoud van artt. 1 en 2 der statuten der hoofdvereeniging: Onder den drang der liefde van Christus, overeenkomstig de roeping der Christelijke Gemeente, den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten, in welke een der machtigste hinderpalen voor den bloei dier gemeente en haren invloed naar buiten gevonden wordt.

Staatscourant

08-09-1896