Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Protestantsche belangen

Naam Vereeniging voor Protestantsche belangen
Plaats Laren (NH)
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 mei 1899
Koninklijk Besluit nr. 59
Oprichtingsdatum 11 november 1894
Doelstelling

Bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen van protestanten, en in het bijzonder van de leden der Nederlandsche Hervormde Kerk, zoowel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Laren (N.-H.) als daarbuiten, op den grondslag van de Heilige Schrift en de belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk.

Staatscourant

08-06-1899