Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs.

Naam Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs.
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 januari 1883
Koninklijk Besluit nr. 12
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van het Katholiek onderwijs te Alkmaar door een of meer gebouwen daar te stellen of te huren om daarin scholen op te richten of die daartoe aan anderen te verhuren of af te staan.

Staatscourant

14-02-1883, 24-08-1892

Goossens van Eyndhove nr. 43