Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 juni 1896
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum 06 maart 1896
Doelstelling

De vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven bevorderen, zoo binnen de kring der kerkgenootschappen als op ieder ander gebied.

Staatscourant

11-08-1896