Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Democratische kiesvereeniging

Naam Democratische kiesvereeniging
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1896
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 25 september 1894
Doelstelling

a. Voor de verkiezingen van leden der Tweede Kamer en der Provinciale Staten, samenwerking te verkrijgen tusschen hen die ons Staatsbestuur in democratischen geest willen hervormen;

b. het aankweeken en verspreiden van de beginselen der vereeniging.

Staatscourant

12-08-1896