Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk

Naam Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 16 juli 1896
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 1 mei 1890
Doelstelling

a. Elkander bij ziekte te steunen, aan de weduwen en weezen van leden en aan leden eene geldelijke uitkeering te verzekeren; b. bij de leden zooveel mogelijk de liefde tot het Evangelie en de Nederlandsche Hervormde Kerk aan te kweeken.

Staatscourant

02-09-1896, 13-08-1903

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 4612
Opmerkingen

De statuten van 1896 en van 1903 geven verschillende oprichtingsdata. Correspondentie in het archief bevestigt de datum genoemd in 1903: 1 mei 1890. NA, Justitie/Verenigingenregister, inv.nr. 4612.