Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek"

Naam Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 januari 1887
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het aanleggen, bijhouden en in druk uitgeven van stamregisters voor paarden en bevorderen van al hetgeen tot verbetering van het paardenras in Nederland strekken kan.

Staatscourant

22-03-1887, 06/07-07-1902

Goossens van Eyndhove nr. 474