Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot het doen herleven van het Kerkelijk Godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk

Naam Vereeniging tot het doen herleven van het Kerkelijk Godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk
Plaats Oostzaan
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 juni 1890
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door prediking of onderwijs in den ruimsten zin des woords het zuivere Evangelie van den Heer Jezus Christus in de gemeente Oostzaan te verkondigen.

 

Staatscourant

10-08-1890, 19-06-1895

Goossens van Eyndhove nr. 2434