Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amstels Broederkring

Naam Amstels Broederkring
Alternatieve namen
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 26 augustus 1888
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste doch wettige en zedelijke middelen, zoowel hun stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

17-11-1888, 27-11-1894

Goossens van Eyndhove nr. 103