Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank

Naam De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 16 september 1864
Koninklijk Besluit nr. 57
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om met bestrijding van al wat zonde is, in 't bizonder en met allen ernst tegen te staan en te weren het gebruik van sterken drank, als vijand niet alleen van huiselijk geluk en maatschappelijk welvaart, maar ook als wapen van den Vorst der duisternis om den geest te verdooven en alle vatbaarheid voor hooger leven in den mensch te vernietigen.

Staatscourant

06-10-1864, 16-08-1867, 07-03-1880, 20/21-08-1893

Goossens van Eyndhove nr. 119