Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt"

Naam Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 oktober 1868
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden aan te kweken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

30-10-1868, 12-09-1874, 18-10-1884, 30-08-1893

Goossens van Eyndhove nr. 134