Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht"

Naam Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 september 1873
Koninklijk Besluit nr. 20
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Zich onderling te oefenen: 1. in het schieten naar den schijf met het bij het leger in gebruik zijnde Infanterie-geweer, met toepassing van de tegenwoordige of later te vernieuwen voorschriften op die oefening; 2. in alles wat kan strekken in tijd van gevaar nuttig en bruikbaar te zijn tot verdediging des lands.

Staatscourant

20-02-1891, 03-12-1896

Goossens van Eyndhove nr. 209