Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij

Naam Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 10 december 1887
Koninklijk Besluit nr. 32
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Den toestand harer leden, arbeiders, te verbeteren, zoowel stoffelijk als zedelijk.

Staatscourant

14-02-1888

Goossens van Eyndhove nr. 513