Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging

Naam Oud-Katholieke Werkliedenvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 april 1895
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum 19 juli 1892
Doelstelling

Het godsdienstig leven onder de werklieden der Oud-Katholieke gemeente te Rotterdam en omstreken te bevorderen en tevens, zooveel mogelijk, hunne stoffelijke belangen te behartigen.

Staatscourant

11-06-1895