Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering

Naam Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 november 1875
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Kennis onder hare leden te verspreiden tot redding van drenkelingen, verstikten, hetzij door kolendamp of waar ook door ontstaan, de zoodanigen in schijndooden toestand zich bevindenden hunnen levensgeesten op te wekken en tegen den dood te behoeden.

Staatscourant

31-12-1875

Goossens van Eyndhove nr. 247