Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging

Naam Afdeeling Rotterdam en Omstreken van de Nationale Christen Geheel-Onthoudersvereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 6 februari 1895
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 20 maart 1890
Doelstelling

In overeenstemming met het beginsel der vereeniging, met geheel onthouding van alle bedwelmende dranken door hare leden, den strijd te voeren tegen de heerschende drinkgewoonten.

Staatscourant

06-03-1895