Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners

Naam Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 januari 1895
Koninklijk Besluit nr. 16
Oprichtingsdatum 01 augustus 1893
Doelstelling

a. Om, zoo dikwijls zij dit noodig acht, kinderfeesten te organiseeren en volksfeesten te geven;

b. de behartiging van de gemeenschappelijke belangen der buurt buiten de Muiderpoort, zonder zich bezig te houden met de behandeling van politieke en godsdienstige vraagstukken;

c. de behoeftigen in genoemde buurt te ondersteunen.

Staatscourant

27-02-1895