Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Christelijke Jongelingsvereeniging "de Zaaier"

Naam Christelijke Jongelingsvereeniging "de Zaaier"
Plaats Marken
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 januari 1895
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 20 maart 1892
Doelstelling

Om onder de zegen des Heeren, op grond en door middel van Zijn Woord, werkzaam te zijn tot bevordering van het tijdelijk en eeuwig heil der leden.

Staatscourant

28-02-1895