Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Oudendijk van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"

Naam Afdeeling Oudendijk van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis"
Plaats Oudendijk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 maart 1895
Koninklijk Besluit nr. 27
Oprichtingsdatum 01 november 1894
Doelstelling

Zooveel mogelijk a. te helpen bevorderen de algemeene gezondheidsbelangen; b. hulp te verleenen bij gewone ziektegevallen en bij epidemieën; c. besmettelijke ziekten te helpen voorkomen of beteugelen; d. zieken en herstellenden te doen verplegen.

Staatscourant

07/08-04-1895