Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 oktober 1869
Koninklijk Besluit nr. 13
Oprichtingsdatum 1 mei 1869
Doelstelling

De oprichting en instandhouding eener Algemeene Bewaarschool, toegankelijk voor alle kinderen, vooral voor die van behoeftigen zonder onderscheid van Godsdienstige gezindheid.

Staatscourant

05-11-1869, 02-07-1892, 13-01-1899

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 1589
Goossens van Eyndhove nr. 34
Opmerkingen

De oprichtingsdatum wordt genoemd in de statuten van 1892.