Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis

Naam Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 juni 1889
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. het nasporen en bekendmaken van wat betreft de geschiedenis der Muziek in Noord-Nederland en wat daarmede in verband staat; b. het vormen van eene Bibliotheek van gedrukte en ongedrukte geschriften en muziekwerken en van eene verzameling van muziekinstrumenten, op die geschiedenis betrekking hebbende; c. het uitgeven, of het bevorderen der uitgaven, door anderen van belangrijke muziekwerken op het sub a. aangewezen gebied; d. het ten gehoore brengen van andere muziekwerken.

Staatscourant

15/16-09-1885

Goossens van Eyndhove nr. 567