Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Christelijke afgescheiden Gemeente te Haarlemmermeer (Oostzijde)"

Naam Vereeniging "De Christelijke afgescheiden Gemeente te Haarlemmermeer (Oostzijde)"
Plaats Haarlemmermeer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 november 1864
Koninklijk Besluit nr. 55
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De openbare verkondiging van Gods woord overeenkomstig de Nederlandsche geloofsbelijdenis, de Heidelbergsche Catechismus en de leerregelen der Dortsche Synode van de jaren 1618 en 1619 in het daartoe bestemde bedehuis, door haren leeraar of leeraars.

Staatscourant

04-12-1864

Goossens van Eyndhove nr. 1631